บริษัท บางกอกเดฟ จำกัด

ผู้พัฒนาและผลิตระบบซอฟต์แวร์และตู้คีออสสำหรับงานต่างๆ อาทิ 
industrial automation, digital signage, data visualization, vending machine, smart queue, ticket machine 
เราสามารถผลิตงานตามความต้องการของท่าน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

Kiosk

ออกแบบ และ ประกอบ ตู้คีออส เพื่อใช้ในงานต่างๆ อาทิ ตู้กดบัตรคิว ตู้ชำระเงิน ตู้ออกตั๋ว ด้วยวัสดุ โลหะ หรือ สแตนเลส