Kiosk ตู้อัตโนมัติ สำหรับให้บริการต่างๆ เช่น ตู้เติมเงิน ตู้เกมหยอดเหรียญ ระบบจอสัมผัส ตู้ออกบัตรคิว อ่านบัตรชนิดต่างๆ รวมถึงการเชื่อมต่อ กล้อง เซนเซอร์ และฮาร์ดแวร์ ชนิดอื่นๆ

BangkokDev รับออกแบบและพัฒนา ตู้ kiosk รูปแบบต่างๆ ตามต้องการ เราใช้ Single Board Computer และ พัฒนาซอฟแวร์ ที่ทำงานอยู่บน ระบบปฎิบัติการฝังตัว Embedded Linux ทำให้ระบบมีความเสถียร ทนทาน และประหยัดพลังงาน

dart

instawall

ocr