จำหน่าย mini PC, Single Board Computer สำหรับงาน digital signage, kiosk ดูรายละเอียดได้ที่ ioteshop